החשיבות של משרד אדריכלים בקבלת טופס 4

מהנדס בניין ומשרד אדריכלים לקבלת היתר בניה וטופס 4

מהנדס בניין ומשרד אדריכלים לקבלת היתר בניה וטופס 4

כשבונים מבנה כלשהו, ישנה חשיבות רבה להיותו בטיחותי לשימוש ולא מסכן את היושבים בו, וכמו כן, חשיבות לכך שהוא נבנה בדיוק לפי ההיתר שניתן לו, ללא חריגות בנייה למיניהן. במידה ולא כך הדבר הרי שלא יתקבל טופס 4 ע"י הרשות המקומית שהוא למעשה היתר האכלוס הסופי שמהווה את אישור הכניסה למבנה ואישור לחיבור לחשמל, מים, טלפון וגז.

 

ישנם גורמי מקצוע רבים שמעורבים בקבלת טופס 4 בצורה מקצועית ומהירה, אך אחד החשובים שבהם הוא האדריכל. משרד אדריכלות מוביל מתעסק במישורים רבים מעבר לתכנון המקדים של מבנה מסויים, ובשורות הקרובות תבינו את חשיבותו הרבה גם בשלב האחרון של סיום הפרויקט שלכם.

 

אישור האדריכל בטופס האכלוס

הגשת הבקשה לקבלת היתר אכלוס צריכה לכלול חתימות של מספר אנשי מפתח בפרויקט המעידות על עמידה בכל התנאים שנקבעו בחוק. חלק מכך כולל את חתימתו של האדריכל על כך שהוא מאשר כי המבנה שהוקם מתאים בדיוק לתנאי היתר הבנייה שניתן. במילים אחרות, האדריכל מאשר שבסופו של דבר לא התווספו תוספות שונות ושהבנייה לא חרגה מעבר למגבלות בתוכנית שאושרה ע"י הרשות המקומית.

 

כמובן שלעיתים רבות הבנייה בפועל חורגת מעט בגבולות הטעות האנושית הסבירה, ועל האדריכל לנמק זאת היטב. טעויות שכאלו מאושרות כאשר הן מוסברות בצורה מקצועית ואדריכל מנוסה ידע לעשות זאת על הצד הטוב ביותר. ראוי לציין כי במידה ובוצעו חריגות בנייה שיוצאות מגדר הטעות הסבירה, אין הדבר אומרכי יש לפרק את המבנה. משרד אדריכלים מקצועי ידע להגיש את כל הבקשות על מנת לקבל את היתר הבנייה בכל זאת ולהתאים אותו למצב בשטח.

 

כך תשפרו את סיכוייכם לקבלת טופס ה- 4

בפרויקט שלכם מעורבים קבלני בנייה, קונסטרוקטורים, מודדים ואנשי מקצוע נוספים. מבין כל אלו רק האדריכל הוא זה שהפיק את התוכנית האדריכלית ועל כן בקיא עד לפרטי פרטים בהיתר הבנייה שניתן. בהתאם לזאת עליכם להתקשר עם משרדאדריכלות שמבין את חשיבות העמידה בפרטי התוכנית ועל כן שולח בשלבים השונים של הפרוייקט נציגים לאתר הבנייה על מנת לוודא כי לא מתבצעות חריגות שיכולות לגרום לבזבוז רב בעלויות ועיכובים ממושכים  בקבלת טופס ה-4.

ויצמן אדריכלות והנדסה – משרד אדריכלות

www.waissman.co.il